ส่งประวัติมาที่หรือมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองตามที่อยู่ด้านล่าง
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

23/211 ม.8 ซอยเทศบาล1 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73160 Tel. 02-811-5754 ต่อ 115

E-Mail : wisuda_u@sangsilp.com


 

เจ้าหน้าที่การเงิน  1  อัตรา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 25 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : ไม่ตำกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทฯ ไม่ตำกว่า 1 ปี
-หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบ


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Customer Service)  1  อัตรา

คุณสมบัติ 
เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 20 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี 
ประสบการณ์ : ไม่ระบุบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม 
- ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้า
- เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกันกับทีมงานได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel ได้ดี
- จัดแบ่งเอกสารได้เป็นอย่างดี


ช่างพิมพ์  2  อัตรา

คุณสมบัติ 
เพศ : ชาย  อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี 
ประสบการณ์ : ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม 
- ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้า 
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพิมพ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 


พนักงานทั่วไป 3  อัตรา

คุณสมบัติ 
เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 20 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี 
ประสบการณ์ : ไม่ระบุบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม 
- ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้า

Visitors: 42,704