- แผนกพิมพ์สติ๊กเกอร์   ระบบเฟล็กโซ่ และเลตเตอร์เพลสรองรับงานพิมพ์ที่เป็นแผ่นและเป็นม้วน
 
  - แผนกหลังพิมพ์   มีเครื่องจักรที่หลากหลายเพื่อรองรับงานหลายประเภท
 
  - ประเภทงานแพคเกจจิ้ง มีเครื่องปั๊มอัตโนมัติ เครื่องปั๊มทองเค เครื่องปะกล่องอัตโนมัติ ฯลฯ
 
  - ประเภทงาน Mobile, Wobber, Shelfvision มีเครื่องจักรและแรงงานรับรองการผลิตอย่างประณีต
 
  - ประเภทงานหนังสือ มีเครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
 
  - ประเภทงานพิมพ์ทั่วไป เช่น แผ่นพับ, โบรชัวร์, แค๊ตตาล็อก ฯลฯ
 
  - แผนกควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนพิมพ์จนถึงหลังพิมพ์ด้วยระบบการตรวจสอบ QC 100%
     ตามความละเอียดของงานแต่ละงานของลูกค้า
 

 
Visitors: 42,705