บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีการพิมพ์ 2 ระบบ คือ การพิมพ์ระบบ                                ออฟเซ็ท เช่น ฉลากกระดาษ, กล่อง, หนังสือ, แผ่นพับ/ใบปลิว และระบบกราเวียร์ เช่น งานม้วนฟิล์มพิมพ์ งานถุง/ซองซีล ประเภทด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 40 ปี ส่งผลให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานได้มาตรฐานเป็นที่พอใจของลูกค้าเราได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่แผนกก่อนพิมพ์ บริการตั้งแต่ออกแบบทำอาร์ตเวิร์กจนถึงทำแม่พิมพ์  - แผนกพิมพ์ออฟเซ็ท ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย มีระบบควบคุมคุณภาพสี Color Control System  และ Color Management ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบ CIP3  

 
  - แผนกพิมพ์สติ๊กเกอร์   ระบบเฟล็กโซ่ และเลตเตอร์เพลสรองรับงานพิมพ์ที่เป็นแผ่นและเป็นม้วน
 
  - แผนกหลังพิมพ์   มีเครื่องจักรที่หลากหลายเพื่อรองรับงานหลายประเภท
 
  - ประเภทงานแพคเกจจิ้ง มีเครื่องปั๊มอัตโนมัติ เครื่องปั๊มทองเค เครื่องปะกล่องอัตโนมัติ ฯลฯ
 
  - ประเภทงาน Mobile, Wobber, Shelfvision มีเครื่องจักรและแรงงานรับรองการผลิตอย่างประณีต
 
  - ประเภทงานหนังสือ มีเครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
 
  - ประเภทงานพิมพ์ทั่วไป เช่น แผ่นพับ, โบรชัวร์, แค๊ตตาล็อก ฯลฯ
 
  - แผนกควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนพิมพ์จนถึงหลังพิมพ์ด้วยระบบการตรวจสอบ QC 100%
     ตามความละเอียดของงานแต่ละงานของลูกค้า
 
 
Visitors: 29,701