ตำแหน่งงานว่าง

 

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ

เพศ:  ชาย / หญิง อายุ  30 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน:  5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. สามารถกำหนดกลยุทธิของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. สามารถการวางแผนเกี่ยวกับกำลังคน 
 3. สามารถการสรรหา การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง 
 4. สามารถการบริหารจัดการค่าจ้าง สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เพศ:  ชาย / หญิง อายุ  25 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปวส. - ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน:  1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี
 2. สามารถทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 
 3. สามารถติดต่อประสานงานด้านฝึกอบรมต่างๆทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 
 4. สามารถจัดทำและทบทวนแผนอบรม OJT  

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เพศ:  ชาย / หญิง อายุ  30 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์การทำงาน:  5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การพิมพ์ / วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ด้านการพิมพ์ สามารถสื่อสาร และสอนงานได้ดี สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง และมีทักษะในการแก้ปัญหา
 3. มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. มีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์และเคยเป็นผู้จัดการผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ขาย

เพศ:  ชาย / หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  :  ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ

 1. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ
 2. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
 3. มีประสบการณ์ด้านการขาย และด้านงานพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 1. ออกหาลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
 2. ติดตามประสานงานภายในบริษัท เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. ติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนด

พนักงานพิมพ์ออฟเซต

เพศ:  ชาย อายุ  20 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ป.6 - ม.6

ประสบการณ์การทำงาน:  0 ปี

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 2. มีความขยัน อดทน
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ช่างพิมพ์ออฟเซตมือ2

เพศ:  ชาย อายุ  25 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน:  3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 2. มีการวางแผนและแก้ปัญหาการผลิต
 3. ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น 4-6  สี
 4. มีความชำนาญทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ออฟเซต

พนักงานทั่วไป

เพศ:  ชาย อายุ  20 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ป.6 - ม.6

ประสบการณ์การทำงาน:  0 ปี

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 2. มีความขยัน อดทน
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ช่างปะกาว

เพศ:  ชาย / หญิง อายุ  25 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน:  2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. มีภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีม
 2. มีการวางแผนและแก้ปัญหาการผลิต

ช่างทำซอง

เพศ:  ชาย / หญิง อายุ  25 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน:  1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. มีภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีม
 2. มีการวางแผนและแก้ปัญหาการผลิต
 3. สามารถเข้ากะได้

ช่างปั๊มไดคัท

เพศ:  ชาย อายุ  25 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ม.3 ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน:  1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 1. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 2. มีการวางแผนและแก้ปัญหาการผลิต

ส่งประวัติหรือมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด

ที่ตั้ง 23/211 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่องทางการติดต่อ  คุณยุ้ย, คุณฝ้าย  โทร.02-8115754-56 ต่อ 115, 097-1325154

E-Mail : HR@SANGSILP.COM

 


*** สวัสดิการ  หอพัก, เบี้ยขยัน, โอที, ค่าเที่ยวจัดส่ง, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, เงินปีใหม่, เงินช่วยเหลือ, กระเช้าเยี่ยมไข้, ประกันชีวิต, ชุดฟอร์มพนักงาน, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ

 

 

อัพเดทเมื่อ : 25 ตุลาคม 2565

Visitors: 49,414